Op 21 maart 2018 kiezen de inwoners van Amsterdam een nieuwe gemeenteraad. Namens GroenLinks stel ik me daarvoor verkiesbaar. Wat ik de komende vier jaar kan en wil betekenen voor de Amsterdammer, lees je hieronder.

Achttien jaar geleden kwam ik naar Amsterdam. Als zoekende, lesbische vrouw uit de provincie vond ik in Mokum een thuis. Een plek waar ik mijn eigen identiteit zonder angst kon onderzoeken, waar ik mezelf kon zijn. Ik ontdekte een rijke, cultureel diverse samenleving waarin voor iedereen die zich anders voelde een plek leek te zijn. In die achttien jaar heb ik deze prachtige stad zien veranderen. Veel van wat Amsterdam zo bijzonder maakt, dreigen we te verliezen.

Het straatbeeld is uniformer geworden, de wijken homogener. Minderheden, experimentele groepen, iedereen die nét even anders is, ze lijken naar de rafelranden van de stad gedreven. En zelfs die rafelranden worden in rap tempo opgedoekt zodat er dure appartementen kunnen worden gebouwd. De sociaal-economische ongelijkheid neemt toe, het culturele aanbod verschraalt, en alleen de rijke, hoogopgeleide inwoner kan zich nog een fatsoenlijk huis in de binnenstad veroorloven. In deze bakermat van de tolerantie wordt mijn Chinees-Nederlandse geliefde geregeld anders bejegend dan ik.

Al jarenlang draag ik op mijn manier mijn steentje bij aan het welzijn van Amsterdam en de Amsterdammers. Als journalist, door vergeten Amsterdammers als de Sinti een stem te geven of het verhaal van een gevluchte Syrische vrouw te vertellen. Als maatschappelijk ondernemer organiseer ik evenementen in Nieuw-West, waar verschillende mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Als buddy van mede-Amsterdammers, door het wegwijs maken van een ambitieuze, Eritrese jonge vrouw, die verzuipt in de regels, procedures en papieren rompslomp op weg naar een opleiding. Maar ook als barvrouw, door vrijwillig biertjes te serveren in een klein theater dat maar net het financiële hoofd boven water weet te houden.

Nu wil ik meer voor deze mooie stad betekenen. Ik wil gaan staan voor de verdwijnende diversiteit, tolerantie, medemenselijkheid.

  • Ik wil meebouwen aan een Amsterdam waar iedere inwoner zich welkom voelt.
  • Waar iedere inwoner dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien en haar of zijn leven te ontwikkelen zoals ze zelf willen.
  • Waar we nieuwkomers een handje helpen om zo snel mogelijk sociaal en maatschappelijk mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Waar ze als gelijken worden ontvangen en behandeld.
  • Waar we lhtbi-ers een veilige haven bieden, of het nu gaat om een christelijk lesbisch meisje uit Assen, een transvrouw uit Jamaica of een  voor vervolging gevluchte homo-man uit Irak.
  • Waar we mensen die in een sociaal-maatschappelijk isolement zitten daar uit weten te halen.
  • Waar we ons blijven hard maken voor gelijke behandeling van en beloning voor vrouwen, in alle segmenten van de samenleving.

Ik wil bouwen aan een Amsterdam waar niemand geweigerd wordt vanwege zijn afkomst, kleur of seksualiteit. Waar we onze culturele rafelranden koesteren, niet wegbezuinigen. Een sociale, duurzame, cultureel bruisende stad waarin we elkaars diversiteit omarmen en vieren, niet betwisten. Waar we mét elkaar leven, niet alleen naast elkaar. Daarom wil ik gemeenteraadslid worden voor GroenLinks.

Wat ik daarvoor meebreng? Een brede kennis van en netwerk in de verschillende lagen van de Amsterdamse bevolking. Een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ervaring in het faciliteren en stimuleren van onderlinge dialoog. Een groot geloof in het luisteren en begrijpen van elkaars context en sámen naar een oplossing zoeken – ook over de grenzen van je eigen politieke idealen.
Visie, ambitie, overtuigingskracht, drive.

En bovenal: een enorm hart voor het welzijn van Amsterdam. Voor alle Amsterdammers.